Webbkamera på Älvdalens kommunhus.

Kommunhuset

Bilden uppdateras var femte sekund.
The image is updated every five seconds.